Flexmodul
  • Logo iCareNet
  • Logo Marie Curie
  • Logo FP7

Tutkimusprojekti iCareNet

“Tilannetietoisen terveydenhuollon, hyvinvoinnin ja avustetun asumisen Eurooppalainen tutkimus ja koulutusverkosto”

Tässä EU-FP7-Marie-Curie-rahoitetussa projektissa 11 jäsentä ja 13 liitännäisjäsentä Euroopan eri maista tutkii tilannetietoisia avustusjärjestelmiä terveydenhuollon ja omaehtoisen suoriutumisen (ambient assisted living / AAL) näkökulmista, 19 tutkijan ryhmä jalkautuu jäsenyrityksiin.

Future-Shapen osalta projektissa tutkitaan SensFloor-teknologian käyttöä märkätiloissa kaakeloinnin alla, sekä asiaan liittyviin sovellusohjelmistoihin kohdistuvia vaatimuksia.