SmartHome and Ambient Assisted Living E
  • Logo LCAtoGo
  • Logo FP7

Tutkimusprojekti LCAtoGo

“Elinkaarianalyysin käytön kasvattaminen Eurooppalaisissa PK-yrityksissä”

Tässä projektissa kehitetään ja otetaan käyttöön työkaluja elinkaarianalyysin (Life Cycle Assessment / LCA) käyttämiseksi PK-yrityksissä. Päämääränä on edistää ympäristönäkökohdat huomioonottavia valintoja materiaalivalinnoissa ja auttaa pienentämään energiankulutusta tuotantoprosessissa, tuotteen käyttöaikana ja kierrätysvaiheessa.

Future-Shape osallistuu LCA-työkalujen suunnitteluun ja pilotointiin sekä testaa ohjelmistoja tuotantoprosessissaan.