SensFloor Bodensensor in der Pflege für Aktivitätsmonitoring und Sturzerkennung
  • SensFloor Installation France
  • SF Pattern Care
  • SE8 mit Lichtsäule

SensFloor® hoivapalveluissa – suuren alueen kattava tunnistinjärjestelmä auttaa kaatumisten ja karkailun tunnistamisessa

Läheisyysanturitekniikkaa hyödyntävä SensFloor-alusmatto havaitsee lattialla liikkuvat ihmiset. Järjestelmän keskusyksikkö ilmoittaa tarvittaessa hoitohenkilöstölle havaitut henkilöt ja hälyttää mikäli henkilö kaatuu.

SensFloor soveltuu niin hoivakoteihin kuin avustettuun asumiseen. Kokonaisuus tukee hoitohenkilöstön päivärutiineja ja mahdollistaa aiemmin paljon valvontaa vaatineille potilaille enemmän vapautta. Samalla voidaan rauhoittavien lääkkeiden käyttöä sekä potilaan kiinnittämistä hoitokeinoina välttää tai vähentää.

Järjestelmä voidaan liittää hoitajakutsujärjestelmiin. Järjestelmän havaitessa tapahtuman, voidaan hälytys ohjata edelleen esim. valo-/äänisignaaleina, hakulaitteisiin tai hoito-osaston tietokoneille. Näin tieto avuntarpeesta on hoitajilla välittömästi. SensFloor soveltuu julkisiin tiloihin ja sitä käytetään mm. Alzheimer-potilaiden hoitokodeissa. Kysy lisätietoja referensseistämme!

SensFloor on "Made in Germany".