SensFloor Rollen Paternoster
  • SmartHome and Ambient Assisted Living E
  • SensFloor® Sensorboden für Sturzerkennung und Aktivitätsmonitoring in Pflege und AAL
  • SF Pattern Care
  • BMBF-Logo
  • AAL-Logo
  • VDI VDE

SensFloor®

SensFloor:in perusta on 3 millimetriä ohut alusmatto, jossa on yhtä neliömetriä kohden 4 integroitua radiomodulia ja 32 läheisyysanturia. Kun henkilö kävelee lattian poikki keskusyksikkö vastaanottaa anturisignaaleja, joista tulkitaan erilaisia tapahtumia. Järjestelmä erottaa toisistaan seisovan ja lattialla makaavan henkilön ja määrittelee liikkeen suunnan ja nopeuden. Muuttumattoman signaalin tunnistus ja itsetestaustoiminto ovat järjestelmän tärkeitä turvasovellutusten vaatimia piirteitä.

SensFloor sytyttää valot, ohjaa automaattiovia ja tunnistaa luvattomat tunkeutujat. Terveydenhuollossa SensFloor havaitsee sängystä nousevat potilaat ja lähettää hälytysviestin esim. puhelimeen tai langattomaan hälytinyksikköön. Kulunvalvonta ja muut turvajärjestelmät hyötyvät SensFloorin kyvystä tunnistaa ja laskea henkilöiden lukumäärät.

SensFloor voidaan asentaa kiinteiden muovimattojen, kokolattiamattojen tai laminaatin alle.

SensFloor is "Made in Germany".